"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." - Nelson Mandela

Noi reguli de selectare a societăților de audit de către companiile în care statul este deținător majoritar

0

Guvernul în exercițiu a aprobat Regulamentul privind modul de selectare a societăților de audit și termenii de referință pentru auditarea situației financiare anuale a întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni în care cota statului depășește 50 la sută din capitalul social, scrie contabilsef.md.

Scopul Regulamentului este de a oferi informații necesare fondatorilor întreprinderilor de stat și acționarilor societăților pe acțiuni, în care cota statului depășește 50 la sută privind elaborarea și fundamentarea deciziilor, în urma auditării situațiilor financiare și efectuării analizei informației, conținute în rapoartele de audit.

Astfel, potrivit Regulamentului, selectarea societăților de audit se va face prin concurs de către conducerea întreprinderilor de stat sau Consiliul societăților de acțiuni. La concurs vor participa cel puțin 3 societăți de audit. Acestea trebuie să întrunească cerințele privind modul de prezentare a scrisorii de înaintare a ofertei de auditare, precum și structura ofertei. Sunt prevăzute mai multe cerințe privind efectuarea auditului și prezentarea raportului de audit conducerii entităților respective.

Auditul va include evaluarea estimărilor şi a deciziilor conducerii întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni privind întocmirea situaţiilor financiare, pentru a stabili dacă politicile contabile corespund legislației și genului de activitate al entității și dacă aceste politici sunt aplicate consecvent şi prezentate în mod adecvat.

În procesul efectuării auditului, auditorul va solicita declarații scrise de la conducerea entităților auditate.

Regulamentul stabilește că societățile de audit, care vor fi selectate vor avea obligația să garanteze respectarea principiului independenței, inclusiv independență față de onorariul de audit de către entități. De asemenea, ele vor respecta principiul confidențialității informației, obținute în timpul efectuării auditului, precum și cerințele față de controlul calității lucrărilor de audit.

Sursa: contabilsef.md
Share.

Tu ce părere ai?