"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." - Nelson Mandela

Browsing: acţiune

Conform legii cu privire la societăţile pe acţiuni Nr. 1134 din 02.04.1997 – Acţiunea este un document, avînd forma de certificat confecţionat prin metodă tipografică şi/sau înscriere în contul personal deschis pe numele proprietarului lor sau deţinătorului nominal în registrul deţinătorilor valorilor mobiliare ale societăţii, care atestă dreptul proprietarului lui (acţionarului) de a participa la conducerea societăţii, de a primi dividende, precum şi o parte din bunurile societăţii în cazul lichidării acesteia.

1 2 3 7