"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." - Nelson Mandela

La 19 decembrie 2015 are loc Forumul anual al Femeilor din Republica Moldova

0

La 19 decembrie 2015, Platforma Naţională a Femeilor din Moldova (PNFM) organizează Forumul anual al Femeilor din Republica Moldova, în incinta Hotelului Radisson Blu Leogrand Hotel.

PNFM a fost lansată în 2013 cu scopul de a contribui la creşterea gradului de conştientizare a rolului femeilor în societate, pentru dezvoltarea abilităţilor acestora, cu schimbări eficiente atît în viaţa personală, cît şi cea socială.

Pe parcursul a 2 ani de activitate PNFM a realizat următoarele activităţi:

 • 9 evenimente informaţionale organizate cu participarea a 1000 de femei;
 • 19 istorii de succes identificate şi promovate;
 • 19 prezentări de produse şi 9 mini expoziţii desfăşurate;
 • Participarea femeilor antreprenoare din domeniul industriei textile în cadrul misiunii economice din Polonia;

Forumul Anual al Femeilor din Republica Moldova are ca scop:

 • Totalizarea rezultatelor obţinute de PNFM în urma a doi ani de activitate;
 • Sporirea atenţiei populaţiei faţă de rolul femeii în societate;
 • Evidenţierea istoriilor de succes a femeilor din diferite domenii;
 • Crearea unui mediu de discuţii pentru identificarea oportunităţilor de abilitare a femeilor, reieşind din condiţiile şi probleme existente;
 • Evidenţierea companiilor care implementează principiile de abilitare economica a femeilor in cadrul întreprinderilor prin premierea lor;
 • Sporirea atenţiei a administraţiei publice centrale asupra abilitării femeilor şi facilitarea elaborării programelor de susţinere a lor în toate domeniile.
 • Promovarea bunelor practici, existente în alte ţări.

În cadrul Forumului vor participa 500 de femei, iar la organizarea acestuia va contribui Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), UN Women, organizaţiile internaţionale precum şi agenţii economici din ţară.

Sursa: ODIMM
Share.

Tu ce părere ai?