"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." - Nelson Mandela

Comisia Naţională a Pieţei Financiare trece la altă etapă de supraveghere a pieţei

0

În următorii doi ani, Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) urmează să-şi consolideze capacităţile operaţionale şi instituţionale, efortul de schimbare fiind susţinut de UE printr-un proiect twinning. Regulatorul va avea, în final, mai multe pârghii şi va supraveghea mult mai riguros jucătorii de pe piaţa de capital, de asigurări şi din sectorul de microfinanţare.

“Magnitudinea recentă în sectorul bancar a scos la iveală că piaţa financiară moldovenească nu este gestionată, la moment, la un nivel de încredere pentru investitori. Acest proiect îşi propune să îmbunătăţească capacităţile de supraveghere a entităţilor de pe piaţa financiară nebancară şi să ajute CNPF să-şi dezvolte un cadru adecvat de reglementare în corespundere cu legislaţia comunitară. Personalul va fi instruit în ceea ce priveşte implementarea instrumentelor moderne de supraveghere. Desigur, e un proces de durată, însă efectele vor fi relevante”, a declarat şeful Secţiei de cooperare a delegaţiei UE în RM, Aneil Singh, în cadrul conferinţei de lansare a proiectului “Dezvoltarea şi consolidarea capacităţilor operaţionale şi instituţionale ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare în domeniul reglementării şi supravegherii prudenţiale”, desfăşurată la sfârşitul săptămânii trecute la Chişinău.

Transfer de experienţă din Polonia

Proiectul respectiv urmează a fi implementat cu ajutorul Autorităţii de Supraveghere Financiară (KNF) din Polonia, ţară care, de altfel, a cunoscut o dezvoltare rapidă şi durabilă a sistemului financiar. Potrivit Autorităţii, activitatea sectorului bancar a însumat anul trecut aproape 366 mlrd. de euro, iar companiile listate la bursă au un capital social în valoare totală de aproape 150 mlrd. de euro. În plus, pe piaţa financiară poloneză activează în jur de 560 de uniuni de credit şi 12 fonduri private de pensii.

“Cred că autoritatea din Polonia este una dintre cele mai indicate pentru a ne ajuta în problemele cu care ne confruntăm, deoarece piaţa financiară respectivă a reuşit să implementeze cele mai moderne tehnologii şi politici de supraputere şi delimitare a pieţei financiare. Sunt sigur că colegii polonezi au toate abilităţile de a înţelege şi de a intra în specificul realităţii economice, a culturii şi mentalităţii financiare din Moldova”, a menţionat Iurie Filip, vicepreşedintele CNPF.

Astfel, în cadrul proiectului twinning urmează să fie revizuită legislaţia secundară şi elaborat un sistem de supraveghere bazat pe riscuri, precum şi alinierea la acquis-ul comunitar şi implementarea celor mai bune practici comunitare în domeniul respectiv. Participanţii la proiect speră că, ulterior, va fi asigurată o stabilitate generală a participanţilor pieţei nebancare, întrucât riscurile vor fi prognozate şi evaluate din timp.

Ştefan Creangă, preşedintele comisiei parlamentare economie, buget şi finanţe, crede că “implementarea supravegherii bazate pe risc va avea un rol decisiv în asigurarea stabilităţii participanţilor profesionişti şi capacităţii acestora de a-şi onora obligaţiile faţă de investitor. Activitatea CNPF trebuie să se axeze pe viitor în punerea în aplicare a mecanismelor mai pragmatice şi eficiente de supraveghere a participanţilor pieţei pentru a putea preveni şi contracara practicile frauduloase care pot pune în pericol”.

Supravegherea prudenţială, cunoscută ca şi supravegherea bazată pe risc, îşi propune promovarea transparenţei, furnizarea preventivă a semnalelor de avertizare, precum şi încurajarea participanţilor profesionişti ai pieţei financiare nebancare de a-şi evalua propria poziţie pe piaţă. Totodată, resursele de reglementare şi supraveghere sunt alocate mai eficient, dat fiind faptul că se ţine seama de nivelul de risc al fiecărui participant de pe piaţă. Şi nu în ultimul rând, este vorba de protejarea beneficiarilor şi consumatorilor de produse şi servicii financiare contra practicilor frauduloase.

Supraveghere bazată pe riscuri

În primul rând, proiectul twi­nning presupune că schimbarea cea mai mare trebuie să aibă loc pe interiorul CNPF. Ca aceasta să-şi consolideze capacităţile operaţionale şi instituţionale, procedurile şi regulile interne ale regulatorului vor fi ajustate la practicile comunitare. La prima etapă va fi evaluată şi revizuită legislaţia relevantă care oferă CNPF mandatul de supraveghere. De asemenea, vor fi revizuite şi capacităţile acesteia în domeniul supravegherii comerciale, inclusiv datele privind piaţa, sistemul de supraveghere electronică şi procedurile de supraveghere. Experţii polonezi susţin că vor examina şi normele interne existente pentru controalele de la faţa locului şi de la distanţă ale entităţilor.

“Proiectul se va axa pe două elemente principale, ambele ţin de funcţionarea actuală a CNPF, precum şi cadrul legislativ. Vom analiza aceste lucruri în comparaţie cu legislaţia UE în domeniul pieţei de capital, asigurărilor şi sectorului de microfinanţare. Deoarece proiectul este unul foarte extensiv, noi trebuie să-l gestionăm foarte bine, lucrând în baza a patru componente care se vor axa pe consolidarea capacităţilor operaţionale şi instituţionale, în general”, a menţionat Damian Jaworski, director al Departamentului de analiză şi cooperare internaţională, KNF. El a mai declarat că se va pune accent, preponderent, pe aspecte orizontale care nu sunt legate de domenii specifice de supraveghere, ci mai curând pe mandatul general de supraveghere şi instrumente de supraveghere. Este vorba de supravegherea în bază de risc, abuzul de piaţă, competenţe în domeniul anti spălării banilor, tranzacţii de tip insider pe piaţa de capital şi bursa de valori etc.

În ceea ce priveşte cel mai sensibil domeniu, piaţa de capital şi fondurile de investiţii, se preconizează să fie analizate şi revizuite cerinţele post-tranzacţionare, prospectul de control şi procesul de aprobare, supravegherea tranzacţiilor, schemele de compensare a investitorilor etc.

În acelaşi timp, pentru companiile de asigurări vor fi elaborate standarde minime pentru sistemul de avertizare timpurie pentru asigurători şi supravegherea bazată pe risc a acestor entităţi. De asemenea, vor fi elaborate planuri de intervenţie şi cerinţe mai dure de raportare. “Desigur că trebuie analizate foarte atent şi principiile de solvabilitate pentru companiile de pe piaţa de asigurări”, a concretizat Jaworski.

Ultima componentă a proiectului twinning prevede supravegherea şi reglementarea asociaţiilor de economii şi împrumut şi fondurilor nestatale de pensii. În cadrul acesteia, va fi pus accent pe crearea fondului de garantare a economiilor şi fondului de lichidităţi pentru asociaţiile de economii şi împrumut.

Autor: Lilia Platon
Sursa: capital.market.md

Share.

Tu ce părere ai?